Tveit Union Musikkorps
Styrets sammensetning
Leder: Kristoffer Ibsgaard Munksgaard
Nestleder: Alf Synstad
Kasserer: Joakim Andre Hartvigsen
Styremedlem: Sonja Merethe Moy
Styremedlem: Jan Thomas Lie
Styremedlem: Mari Leikvangen
Varamedlem: Irene Sørensen
Medlemskap i Tveit Union Musikkorps

Tveit Union Musikkorps (TUM) er på utkikk etter nye medlemmer til alle musikkgrupper. Hos oss er alle som har lyst til å spille i et korps velkomne til å delta. Man kan bli medlem i TUM fra og med det året man fyller 15 år. Medlemskontingenten er for tiden kr. 850,- pr. halvår, men medlemmer i skolekorps betaler ikke kontingent.

TUM består av et konsertkorps og et drillkorps. Medlemmer i TUM må være del av konsertkorpset og oppfordres til å være med i drillkorpset, men det er inget krav om dette. På enkelte arrangementer vil det kun være drillkorpset som deltar. Drillkorpset har også egne øremerkede drilløvelser for å øve inn årets drill. De som ønsker å være del av drillkorpset må i utgangspunktet kunne delta på alle helgeøvelser som er satt opp i terminlista. Unntak kan gjøres ved gyldig fravær (sykdom, jobb, skole o.l.)


TUM stiller følgende krav til sine medlemmer:
  • Holde seg oppdatert på terminlista som ligger på hjemmesiden og på Facebook-siden. Dette er en åpen Google-kalender (tumkalender@gmail.com) som man kan legge til på mange telefoner
  • Melde fra om fravær til dirigent eller leder så snart det er klart at man ikke kan møte på en øvelse eller arrangement
  • Sjekk meldinger som kommer på Facebook og på e-post, og svare på disse så fort som mulig
  • Holde seg oppdatert og ta med på øvelser alle musikkstykker som til enhver tid ligger i notearkivet på hjemmesiden
Spørsmål kan rettes til korpsets leder Ingunn Søbakk på telefon 930 20 956 eller e-post leder@tum.no, eller dirigent Daniel Sørensen på telefon 992 50 988 eller e-post dirigent@tum.no
Websidene utvikles av:
Sveindal Consulting
© 2005-2021 TUM